Oferta

Dla kogo?

Systemy odzysku ciepła odpadowego Q-Box EnergiQ z powodzeniem są stosowane w branży energetycznej tj. energetyce zawodowej w wytwarzaniu i w ciepłownictwie, ale również w wielu innych branżach takich jak przemysł hutniczy, gumowy, papierniczy, spożywczy itd. słowem wszędzie tam gdzie do procesów produkcyjnych potrzebne jest ciepło technologiczne lub gdzie w wyniku procesów technologicznych takie ciepło powstaje i jest wydalane do atmosfery. Wśród naszych dotychczasowych i potencjalnych odbiorców znajdują się również mniejsze  ciepłownie komunalne i obiektowe.

Ponadto, dzięki montażowi rekuperatorów, Państwa firma wpisze się w niezwykle aktualny trend zwiększania efektywności energetycznej, ochrony środowiska i kultury odpowiedzialności właścicieli zakładów za redukcję emisji, zgodnie z postanowieniami i regulaminem europejskim w danej dziedzinie, z wieloma różnorodnymi powiązaniami i wpływem na działalność społeczno-gospodarczą danego regionu. Naszą ofertę przede wszystkim kierujemy do:

  • ciepłowni i elektrociepłowni,
  • przedsiębiorstw produkcyjnych wykorzystujących ciepło technologiczne i grzewcze,
  • lokalnych przedsiębiorstw energetyki cieplnej,
  • spółdzielni mieszkaniowych i deweloperów, zainteresowanych mieszkalnictwem energooszczędnym.

Spectrum naszych klientów jest elementem, który zdecydowanie wyróżnia nas spośród dostępnych na rynku rekuperatorów. Wynika to z faktu, że klasyczne rekuperatory to wymienniki ciepła służące do przekazania ciepła z wydmuchiwanego powietrza do nadmuchiwanego. Mają one charakter urządzeń wentylacyjnych z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego na zewnątrz budynku, w związku z czym przede wszystkim są przeznaczone do domów, mieszkań oraz niewielkich biur, a więc urządzenia te mają ograniczony zakres zastosowania w stosunku do naszych produktów.

Q-Box poprawia wszystkie wskaźniki efektywnościowe instalacji, gdzie został zamontowany. Najczęściej można je wykorzystać w:

  • instalacjach odzysku ciepła odpadowego,
  • instalacjach podgrzewania powietrza,
  • instalacjach podgrzewania wody,
  • instalacjach klimatyzacyjnych,
  • instalacjach chłodniczych.

Poniżej przedstawiamy wybrane przykłady zastosowań systemu odzysku ciepła Q-Box EnergiQ.

Dotacje na innowacje
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka