Projekt

Projekt

W związku z tym, że wykorzystywana przez nas technologia umożliwiająca odzysk ciepła odpadowego nie jest powszechnie stosowana w Polsce, firma EnergiQ Polska otrzymała wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach działania 4.4. PO IG. Obecnie korzystamy z zasobów produkcyjnych spółki-matki, działającej na rynku europejskim od 1994 roku, jednak w połowie 2016 roku uruchomimy, dzięki środkom z pożyczki, własną linię technologiczną do produkcji próżniowych rur termicznych i rekuperatorów, co znacznie skróci czas oczekiwania klientów na urządzenie, dedykowane pod konkretną instalację.

Dotacje na innowacje
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka