Realizacje

Arctic Paper Kostrzyń S.A.

Arctic Paper Kostrzyń S.A.

Firma jest największym producentem papierów offsetowych w Polsce oraz drugim co do wielkości producentem papierów graficznych. Pierwsza realizacja miała miejsce na przełomie 2010 i 2011 — instalacja włączona została w styczniu 2011 roku. Moc rekuperatora wynosi 4,7 MW i została wykonana na kotle gazowym pracującym w połączeniu z turbiną prądotwórczą.

Tutaj również, podobnie jak w zakładzie mleczarskim, nie był możliwy montaż tradycyjnego rekuperatora, ponieważ paliwem opałowym jest gaz ziemny wydobywany z pobliskich źródeł — jest on sprzedawany do fabryki bardzo tanio, posiada niską wartość kaloryczną i dodatkowo jest zasiarczony (podczas spalania powstaje dużo związków kwasowych) i w takim środowisku tradycyjny rekuperator ulegałby bardzo szybkiej korozji. Drugim uwarunkowaniem były spadki ciśnień na wylocie gazów spalinowych. Mogły być one bardzo znikome ponieważ pracująca turbina przy trochę większych spadkach byłaby automatycznie wyłączana co pociągałoby ogromne straty w dziale produkcyjnym. Lecz pomimo tych wszystkich uwarunkowań zarząd Arctic Paper po przeczytaniu raportu przygotowanego przez naszych inżynierów (wartość materialna „wyrzucanych pieniędzy w komin” przekraczała 1 000 000 Euro rocznie) podjęła decyzję o zamontowaniu rekuperatora w celu odzysku ciepła z gazów spalinowych. Obecnie pracujący rekuperator zamienia ciepło, które odzyskuje do podgrzewania wody, by następnie odsprzedać ją mieszkańcom Kostrzynia jako ciepłą wodę użytkową lub w celu ogrzewania mieszkań. Warto tu nadmienić, że urządzenie pracując niecałe pół roku (sezon grzewczy), zamortyzowało się w prawie połowie, co jest rezultatem niespotykanym dotąd w energetyce.

Rezultat ekonomiczny zainstalowanego rekuperatora był tak zadowalający, że zarząd firmy Arctic Paper podjął decyzję o montażu rekuperatora na drugim kotle przedsiębiorstwa. Projekt został zrealizowany w 2012 roku, a spłata zainwestowanych środków finansowych dokonała się po upływie 21 miesięcy.

← Powrót
Dotacje na innowacje
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka