Realizacje

Azomures, Tîrgu-Mureş, Rumunia

Azomures, Tîrgu-Mureş, Rumunia

Azomureş jest najbardziej znaczącym producentem nawozów chemicznych dla rolnictwa rumuńskiego. Realizacja zlecenia w fabryce miała miejsce w latach 2002-2004. W ich efekcie zamontowano 6 rekuperatorów na każdym kominie o mocach: 5x 1,16 MW oraz jeden o mocy 2 MW. Projekt zakładał odzysk gazów wylotowych i ich ponowne wykorzystanie do produkcji pary technologicznej.

Zasadniczym efektem wdrożenia naszych systemów było obniżenie temperatury gazów spalinowych z 155°C do 100°C, a zwrot poniesionych nakładów finansowych został osiągnięty po 22 miesiącach.

← Powrót
Dotacje na innowacje
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka