Technologia

Próżniowa rura cieplna Q-Pipe

System odzysku ciepła odpadowego Q-Box EnergiQ oparty jest na technologii transferu energii cieplnej w warunkach wysokiej próżni (do 10-7 Torr) przy zastosowaniu tzw. „próżniowej rury termicznej” – Q-Pipe. W technologii tej są połączone ze sobą liczne nowatorskie rozwiązania, między innymi:

 • zastosowanie niespotykanej dotąd metody wielostopniowego próżniowania,
 • wykorzystanie dedykowanych, specyficznych kondensatów,
 • wytwarzanie rur termicznych z materiałów o najwyższym stopniu czystości.

Zasada działania

Q-Pipe jest relatywnie prostym technicznie urządzeniem, o niezwykle wysokiej efektywności transferu ciepła. Cechą charakterystyczną tego urządzenia jest to, że może ono odebrać strumień ciepła o dużej gęstości z medium chłodzonego (dolne źródło) i przekazać go do medium ogrzewanego (górne źródło) z prędkością równą prędkości dźwięku. Cykl wymiany ciepła w rurach można po krótce opisać w sposób następujący:

 • Odparowanie płynu roboczego (kondensatu) w dolnej części rury na skutek odbioru ciepła z  czynnika o wysokiej temperaturze np. gorące spaliny
 • Transport z ultradźwiękową szybkością odparowanego płynu roboczego do górnej części rury grzewczej
 • Skraplanie płynu roboczego w górnej części rury i przekazywanie ciepła skraplania do czynnika o niskiej temperaturze np.: woda
 • Powrót skroplonego płynu do dolnej części rury

Procesy parowania i skraplania odbywają się tak długo, jak długo istnieje różnica temperatur między obydwoma końcami rury.

 

 

Szczególne cechy funkcjonowania rur to:

 • Maksymalny współczynnik sprawności w transferze ciepła;
 • Stała temperatura wzdłuż całej rurki (proces izotermiczny);
 • Funkcjonowanie rury jest teoretycznie nieograniczone w czasie;
 • Bardzo duża wydajność procesu transportu ciepła realizowana relatywnie małymi urządzeniami.

Dzięki powyższym funkcjonalnościom produkowane przez nas próżniowe rury termiczne i oparty na nich system odzysku ciepła odpadowego Q-Box EnergiQ stanowi na wielu płaszczyznach optymalny i najskuteczniejszy zarazem sposób transferu ciepła ze wszystkich znanych obecnie.

Dotacje na innowacje
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka